Kategoriarkiv: Hantverkare

Tilläggsisolera era kalla golv

Dras ni med kalla golv? Vi har sen över 30 år en väl utarbetad och effektiv metod att åtgärda dragiga golv, utan att golven behöver brytas upp. Tilläggsisoleringen sprutas ner i golvet i små hål som sedan pluggas, vilket innebär att nedkylande luft i golvbjälklaget stoppas. Bästa typen av isolering är att spruta in cellulosa som både har drevande och isolerande egenskaper. Oftast räcker det med en minimal insats som kallas trosskantsisolering där bara ytterkant mot vägg tilläggsisoleras.

Läs mer om isolering av golv här.